Klassieke Homeopathie ook bij operaties

In het begin van dit jaar heb ik mij op de wachtlijst laten plaatsen voor een operatie aan mijn standbeen. (Osteotomie). 

Van zo’n ingreep is bekend dat dit de nodige pijn kan opleveren vlak na de operatie en gedurende de daarop volgende revalidatie periode.
Omdat ik al jaren knieklachten heb, (scheef afgesleten kraakbeen) heb ik de omstandigheden rond de kniestreek zo goed mogelijk op conditie gehouden door wekelijks gerichte oefeningen te doen in de oefenzaal bij een fysiotherapeut.

Bij de fysio kwam ik in contact met een “lotgenoot”die eenzelfde operatie had ondergaan en vertelde mij nauwelijks tot geen pijn te hebben ervaren na de operatie en gedurende het revalidatie traject mede door toedoen van een vooraf geconsulteerde klassieke homeopaat.
 Ik heb vervolgens een afspraak gemaakt bij Mevrouw de Kroon in Grootegast die een praktijk heeft voor Klassieke Homeopathie en heeft zij mij middelen voorgeschreven welke ik 2 weken voor de operatie en een aantal dagen daarna moest gaan innemen.
Omdat ik sinds januari van dit jaar ook last had van mijn rechterpols door overbelasting (CarpaleTunnel Syndroom) en deze pols niet meer optimaal kon belasten, had ik zorgen of ik na mijn standbeen operatie wel goed met krukken zou kunnen lopen waar goed werkende polsen voor nodig zijn.

Mevrouw de Kroon gaf mij hiervoor een middel met een dosering van 1 minuscuul korreltje per week voor een periode van 4 weken en hoewel ik zeer sceptisch was over het herstel, verdwenen de polsklachten geleidelijk en trad er volledig herstel op en viel dit samen met het begin van mijn revalidatie van mijn geopereerde standbeen.
Ook de middelen die ik van haar kreeg voor na de operatie voor wond en botgenezing plus voorzorgen tegen eventueel optredende pijn hebben een zeer goed resultaat gegeven.
Alhoewel ik nog nooit in mijn leven in contact ben geweest met een Klassiek Homeopaat is dit een ervaring geweest voor mij die ik u als lezer van deze collumn  niet wilde onthouden.

Twitter Updates

    follow me on Twitter