Wat is homeopathie?

                                                                                           undefined

Homeopathie is een geneeskunst, die het vermogen van ons lichaam om zichzelf te herstellen aanspreekt. In ieder van ons huist een levenskracht, die reageert op verstoringen in onze gezondheid.

Homeopathische middelen stimuleren deze Levenskracht, ook wel dynamis genoemd.
Ieder homeopathisch middel is ooit door een aantal gezonde proefpersonen getest. Deze proefpersonen namen een bepaald middel net zo lang in totdat zij er reacties op kregen. Dat kunnen lichamelijke en/of psychische reacties zijn. Vaak in allerlei combinaties.

Door alle reacties van alle proefpersonen die hetzelfde middel testen, samen te bundelen, ontstaat het klachtenbeeld van het betreffende homeopathische middel. Dit noemen wij het geneesmiddelbeeld.

Door tijdens het consult samen met u al uw klachten en hun eigenschappen op een rijtje te zetten ontstaat er een beeld van uw toestand. Dit noemen wij het ziektebeeld.

De taak van de homeopaat is er zorg voor te dragen dit beeld te combineren met het meest gelijkende geneesmiddelbeeld.
Dat is de geneeswet similia similibus curentur; het gelijkende wordt genezen door het gelijke.
Van dit middel neemt u de voorgeschreven dosis. U neemt dus eigenlijk iets meer van hetzelfde van wat u al heeft maar omdat het homeopathische middel verdund is zal het uw levenskracht stimuleren om te reageren op deze milde prikkel. Hierdoor zal uw levenskracht geactiveerd worden om de opgetreden verstoring op te heffen.

Deze werkwijze lijkt op het vaccineren. Immers bij vaccinatie wordt ook een verzwakte en verdunde stof toegediend, die de natuurlijke afweersystemen in ons lichaam activeert om een ziekmakende bacterie of virus (bijvoorbeeld; het griepvirus) onschadelijk te maken.

 

 

Twitter Updates

    follow me on Twitter